RJEŠENJE ZA PRIJEVOZNIČKE TVRTKE

Praćenje vozila u današnje vrijeme igra važnu ulogu u logističkom upravljanju voznih parkova tvrtki raznih djelatnosti a posebno onih koje se bave prijevozom roba i putnika.

Glavne funkcionalnosti

PRAĆENJE VOZILA

Sustav omogućava praćenje neograničenog broja vozila uz prikaz podataka o njihovoj trenutnoj poziciji, brzini kretanja te statusu motora. Uz prikaz željenih podataka u realnom vremenu, omogućen je pregled svih zabilježenih ruta i podataka bez vremenskog ograničenja kroz povijest praćenja.

PRAĆENJE REŽIMA VOŽNJE

Spajanjem na CANBus omogućava se prijenos raznih telemetrijskih podataka o radu motora i vožnji (FMS standard) poput trenutnog broja okretaja motora, položaja papučice gasakočnice i kvačila, potrošnje goriva i dr.

KOMUNIKACIJA SA VOZAČIMA

Povezivanjem sustava Mobilno praćenje sa GARMIN FMI navigacijskim uređajem omogućava se dvosmjerna komunikacija sa vozačima i među vozačima putem tekstualnih poruka kao i slanje odabranih odredišta od dispečera prema vozilima.

NADZOR GORIVA U SPREMNICIMA

Ugradnjom senzora za gorivo dobivaju se precizni podaci o trenutnoj količini, prosječnoj potrošnji te količini utočenog odnosno istočenog goriva.

AUTOMATSKO UPOZORAVANJE

Sustav konstantno mjeri različite parametre kao što su razina goriva u spremnicima ili brzina kretanja i uspoređuje ih sa zadanim vrijednostima. U trenutku kada parametri odstupe od zadanih vrijednosti automatski šalje upozorenje SMS-om ili E-mail-om.

PRAĆENJE TERETA

Praćenje tereta funkcionira tako da nakon što se u sustavu odabere vozilo koje će prevoziti teret, sustav generira jedinstvenu šifru čijim se unosom na Internet stranici Mobilno praćenje mogu dobiti svi dostupni podaci. Ti isti podaci se po potrebi periodički šalju SMS-om ili na E-mail vlasnika tereta.

Dodatne funkcionalnosti

IDENTIFIKACIJA DJELATNIKA I EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

Ugradnjom RFID sustava identifikacije djelatnika u vozila omogućen je nadzor radnog vremena djelatnika.

PRIJENOS PODATAKA SA TAHOGRAFA

Sustav omogućava trenutni prijenos svih podataka koje bilježi digitalni tahograf.

UGRADNJA DODATNIH SENZORA

Sustav je moguće povezati sa raznim dodatnim senzorima i time povećati dostupnih informacija o statusu vozila. Najčešće se ugrađuju senzori za otvaranje vrata ili tovarnog prostora, senzori za mjerenje temperature itd.

pracenje teretnih vozila

Prednosti korištenja

ZAŠTITA OD KRAĐE GORIVA

Praćenjem trenutne razine goriva i potrošnje te preciznom evidencijom količine utočenog ili istočenog goriva gotovo se u potpunosti eliminira mogućnost bilo kakve zloupotrebe ili krađe.

POVEĆANJE KVALITETE POSLOVANJA I PRUŽENE USLUGE

Primanjem informacija u realnom vremenu i analizom podataka, korištenjem niza izvještaja dostupnih u sustavu o kretanju teretnih vozila u zadanim vremenskim intervalima, povećava se kvaliteta poslovanja i pružene usluge

SMANJENJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA I OSIGURANJA

Odgovornije ponašanje vozača u vožnji utječe na produljenje vijeka trajanja vozila, odnosno smanjenje troškova održavanja i servisa.

POVEĆANJE RADNE DISCIPLINE

Uvođenje sustava nadzora voznog parka izravno utječe na povećanje učinkovitosti djelatnika koji svjesni da su pod nadzorom radno vrijeme provode isključivo u okviru radnih zadataka i poslova.