RJEŠENJE ZA KOMUNALNE TVRTKE

Sustav Mobilno praćenje omogućava praćenje cjelokupnog procesa skupljanja i odvoza otpada, od identifikacije posuda, praćenja komunalnih vozila do automatskog prijenosa svih podataka u računovodstveni program korisnika.

Glavne funkcionalnosti

IDENTIFIKACIJA POSUDA S OTPADOM

Korištenjem RFID tehnologije omogućena je jednostavna i brza identifikacija posuda za otpad. Uz podatke o vlasniku posude i vrsti posude sustav bilježi točno vrijeme i mjesto pražnjenja.

PRIJENOS PODATAKA O PRAŽNJENJU POSUDA U REALNOM VREMENU

Svi prikupljeni podaci kod pražnjenja posude automatski se putem GPS/GPRS jedinice prenose na server i direktno upisuju u računovodstveni program (ERP).

PRAĆENJE KOMUNALNIH VOZILA

Sustav prati kretanje komunalnih vozila u realnom vremenu i prikazuje podatke o njihovoj trenutnoj poziciji, položaju i brzini. Omogućen je vremenski neograničen pregled svih zabilježenih ruta i podataka kroz povijest praćenja.

Dodatne funkcionalnosti

MOBILNO VAGANJE

Ugradnjom posebnih modula za prijenos podataka dobivenih vaganjem (dinamičko ili statičko) sustav u realnom vremenu uz podatke o mjestu i vremenu vaganja bilježi i podatke o količini izvaganog otpada.

EVIDENCIJA DJELATNIKA I RADNOG VREMENA

Ugradnjom RFID sustava identifikacije u vozila omogućen je nadzor radnog vremena i evidencija djelatnika. Djelatnici se na jednostavan način koristeći magnetske kartice ili posebne elektronske privjeske (ibutton) prijavljuju i odjavljuju s radnog mjesta odnosno vozila.

ZAŠTITA OD KRAĐE GORIVA

Praćenjem razine goriva u realnom vremenu dobivaju se precizni podaci o trenutnoj količini, prosječnoj potrošnji te količini utočenog odnosno istočenog goriva čime se gotovo u potpunosti eliminira mogućnost bilo kakve zloupotrebe ili krađe.

pracenje komunalnih vozila

Prednosti korištenja

NAPLATA PREMA UČINKU

Sustav omogućava naplatu prema učinku što je u skladu sa zakonskim regulativama EU o naplati prema kriteriju količine i svojstva otpada.

POVEĆANJE KVALITETE USLUGE

Primanjem informacija u realnom vremenu i analizom podataka, korištenjem niza izvještaja dostupnih u sustavu o prikupljenom otpadu i kretanju komunalnih vozila u zadanim vremenskim intervalima, mogu se točno odrediti potrebe pojedine ulice, grada ili regije što bi u konačnici rezultiralo povećanjem poslovne učinkovitosti i kvalitete pružene usluge