RJEŠENJE ZA CHARTER TVRTKE

Sustav Mobilno praćenje omogućava praćenje, upravljanje i sigurnosni nadzor svih vrsti plovila.Za svaku charter tvrtku pravovremeni podaci o položaju i kretanju svih plovila u najmu unapređuju organizaciju poslovanja i podižu razinu kvalitete usluge.

Glavne funkcionalnosti

PRAĆENJE PLOVILA U REALNOM VREMENU

Sustav omogućava praćenje neograničenog broja plovila uz prikaz podataka o njihovoj trenutnoj poziciji, kursu, brzini kretanja te statusu motora

POVIJEST PRAĆENJA

Povijest praćenja se odnosi na vremenski neograničen prikaz svih prijeđenih ruta za sva plovila sa detaljnim informacijama o trajanju plovidbe, prijeđenim miljama, brzini i stajanjima.

AUTOMATSKO UPOZORAVANJE

Sustav konstantno bilježi podatke o trenutnoj poziciji, kursu i brzini kretanja i uspoređuje ih sa zadanim vrijednostima. Ograničenja se odnose na maksimalnu dopuštenu brzinu, kretanje u zabranjenim zonama ili samo korištenje u određenom vremenu. U slučaju odstupanja od zadanih vrijednosti sustav automatski šalje upozorenje SMS-om ili E-mail-om.

Dodatne funkcionalnosti

EVIDENCIJA SKIPERA

Ugradnjom RFID sustava identifikacije omogućena je praćenje radnog vremena skipera na plovilima.

DALJINSKA BLOKADA POKRETANJA MOTORA

Ugradnjom elektronike za blokadu paljenja i povezivanjem iste sa sustavom Mobilno praćenje omogućava se trenutno blokiranje paljenja motora putem sms-a ili iz aplikacije Mobilno praćenje.

DALJINSKA BLOKADA DOVODA GORIVA

Ugradnjom elektronike za blokadu dovoda goriva i povezivanjem iste sa sustavom Mobilno praćenje omogućava se trenutno blokiranje dovoda goriva a time i daljnjeg kretanja plovila. Blokiranje se vrši slanjem sms-a ili direktno iz aplikacije Mobilno praćenje.

SIGURNOSNI NADZOR PLOVILA

Povezivanjem sa sigurnosnim kamerama, senzorima za otvaranje vrata, senzorima za vodu i dim, udarce u trup i ostalim mjernim i sigurnosnim uređajima na plovilu omogućen je prijenos svih zabilježenih informacija u realnom vremenu.

SOS tipka

Ugradnjom SOS tipke omogućava se jednostavno slanje upozorenja sa GPS koordinatama centrali ukoliko se plovilo ili posada nađu u opasnoj situaciji.

pracenje plovila

Prednosti korištenja

NADZOR NAČINA KORIŠTENJA PLOVILA

Pravovremenim informiranjem o nedopuštenoj upotrebi plovila, smanjuje se rizik od eventualnih nezgoda.

UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI KOD NEZGODA

Ukoliko dođe do nezgode, sustav kroz povijest praćenja omogućava detaljnu analizu tijeka događaja koji su doveli do same nezgode i u potpunosti rješava pitanje odgovornosti.

PRAVOVREMENI POVRAT PLOVILA IZ NAJMA

Praćenje u realnom vremenu osigurava pravovremeni povrat plovila odnosno onemogućuje neopravdano kašnjenje (npr. davanjem netočnih informacija o trenutnoj lokaciji).

SMANJENJE RIZIKA OD OTUĐENJA

Stalnim nadzorom plovila izravno se utječe na smanjenje rizika od njihovog otuđenja. U slučaju krađe sustav automatski šalje upozorenje na sms i mail i opcionalno isključuje pogon.

SIGURNOST POSADE

Usporednim praćenjem kretanja plovila i meteoroloških izvještaja omogućeno je pravodobno informiranje posada u slučaju vremenskih neprilika u njihovoj blizini te upućivanje istih na sigurne lokacije. Isto tako, u slučaju bilo kakve nezgode/havarije, poznata je točna lokacija plovila tj. njeno precizno utvrđivanje ne ovisi o informacijama upućenih od strane posade.